Algemeen

De huidige activiteiten met betrekking tot de ingerichte facilitaire voorzieningen zoals VOIP SNE en vraagbundeling Glas Onderwijs worden hierin ondergebracht. Vraagbundeling en adequaat antwoorden en ondersteuning op specifieke onderdelen met betrekking tot technische onderdelen zijn de dagelijkse activiteit van ‘Schoolnet Eindhoven’.

Daarnaast brengt ‘Schoolnet Eindhovenbrengt de onderwijsbehoefte in de regio in kaart en bij elkaar. Er wordt een ‘Sociale Kaart’ van lopende projecten en initiatieven binnen Eindhoven. Stakeholders, sleutelfiguren en ander contactpersonen worden inzichtelijk geadministreerd.
 
Vragen en ideeën worden op ‘Schoolnet Eindhovenverzameld, in kaart gebracht en doorgespeeld naar de juiste stakeholders. Vanuit vraagbundeling is ‘Schoolnet Eindhovenin staat om subsidieaanvragen te verzorgen die de individuele onderwijsorganisaties overstijgen en waarbij profijt gemaakt wordt van de volledige rijke onderwijsomgeving in Eindhoven. Met het organiseren van netwerkborrels en themabijeenkomsten betrekt ‘Schoolnet Eindhovenhaar leden, stakeholders en klanten. Het uitwisselen van ideeën, projecten en samenwerking staan daarbij voorop. ‘Schoolnet Eindhovenis aanspreekpunt waarbij landelijke ideeën en ontwikkeling op het gebied van Innovatie, Onderwijs en techniek een platform hebben naar de coöperatieleden.

 

Synergie

De  technologische ontwikkelingen hebben ook een keerzijde, de druk op de ondersteunende organisatie neemt bijna evenredig toe. Enerzijds om enige aansluiting te houden bij de ontwikkelingen, anderzijds om de kwaliteit van de onderliggende technische ICT-infrastructuur en het operationele ICT-team op peil te houden. Directie en management hebben hierbij tevens de uitdaging om grip te houden op de kosten.

Om de ontwikkelingen van onderwijs en ICT ten volle te benutten ten gunste van de leerlingen en hun docenten, is concrete krachtenbundeling tussen scholen, bedrijven en overheid noodzaak!

Schoolnet Eindhoven is primair bedoeld voor primair en secundair onderwijs als afnemende partijen, maar ook kennisinstellingen als de bibliotheek zullen zich aansluiten. Deze instellingen vormen de aanbiedende partijen.

Schoolnet Eindhoven biedt deelnemers een supersnel glasvezelnetwerk. Dit netwerk maakt digitale diensten als VOIP mogelijk. daarnaast biedt het aan scholen of collectieven de mogelijkheid om projecten op te zetten die ICT en onderwijs met elkaar verbinden. Het onderwjis wordt toekomstproof gemaakt.

De toegevoegde waarde van Schoolnet is techniek, samenwerking, uitwisseling en inkoopvoordeel. Techniek biedt scholen direct voordeel: snelle verbindingen, grotere capaciteit van het netwerk dat het gebruik faciliteert van allerlei toepassingen. De techniek maakt vervolgens het uitwisselen van onderwijskundige en vaktechnische kennis, het opzetten van projecten en het aanhaken op nieuwe digitale ontwikkelen mogelijk. Door bundeling van kracht, synergie realiseren.

 

Deelnemende scholen

De deelnemende scholen uit het primair onderwijs

 • SKPO (PO)
 • Salto (PO)
 • SSOE (PO/VO)
 • Regionaal Internationaal basisonderwijs (PO)
 • Vrije school Brabant (PO)
 • Vrije school Eindhoven (PO)
 • Islamitische basisschool (PO)

Daarnaast hebben ook verschillende Voortgezet onderwijsinstellingen projecten ingediend gericht op de sporen bedrijfsvoering en educatie:

 • Stedelijk college
 • Pleincollege (Bisschop Bekkers, van Maerlant, Sint-Joris, Eckart)
 • Christiaan Huygens college
 • Lorentz Casimir Lyceum

Digitale telefonie

Op het gebied van bedrijfsvoering heeft Schoolnet Eindhoven besloten in 2013 het thema telefonie aan te wijzen als focusgebied. Is het mogelijk alle aanwezige kennis, ervaringen en middelen binnen het netwerk slim te bundelen en zo een optimale communicatievoorziening vorm te geven waar alle aangesloten scholen wel bij zullen varen? Een serieuze uitdaging waar CastelloServe is gevraagd die samen met Schoolnet Eindhoven aan te gaan. We gaan binnenkort starten en zullen u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte houden via de website www.schoolneteindhoven.nl. Om ervoor garant te staan dat Schoolnet Eindhoven zelf optimaal bereikbaar is, heeft CastelloServe per direct haar digitale assistent Castelnuovo aan het werk gezet en een service contactcentrum geopend. Vanaf 01-03-2013 kunt u op telefoonnummer 040 - 303 0000 al uw vragen stellen over breedband glasvezel, telefonie, lopende projecten en de organisatie Schoolnet Eindhoven.