Ontwikkelingen

Q2 2015

Loket Telefonie kijkt uit naar het nieuwe schooljaar

Afgelopen schooljaar hebben we actief het primair onderwijs benaderd en met succes. Gestart in de provincie Noord-Brabant en langzaam opgeschaald naar Zeeland en Zuid-Holland, zijn inmiddels meer dan 800 VoIP-toestellen/handsets dagelijks in gebruik. Een aantal dat elke maand groeit.

Loket TelefonieIn het nieuwe schooljaar 2015-2016 gaan we onze activiteiten uitbreiden richting het voortgezet onderwijs. Tot de zomer 2015 hebben we de scholen in het voortgezet onderwijs reactief geïnformeerd, maar gezien het enthousiasme hebben we besloten ook het voortgezet onderwijs vanaf het nieuwe schooljaar actief te gaan informeren. Scholen in het voortgezet onderwijs beschikken over aanzienlijk grotere aantallen telefoontoestellen dan het primair onderwijs, waardoor het tariefmodel van PrivateCloudVoIP wel erg lucratief wordt.

Graag bedanken wij alle scholen voor het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld het afgelopen schooljaar en zo aan het succes van het Loket Telefonie hebben bijgedragen. Wij hebben er weer ontzettend veel zin in en hopen ook in het komende schooljaar weer veel nieuwe scholen te mogen verwelkomen.

Q1 2015

Rol Loket Telefonie wordt op prijs gesteld

Ook in het eerste kwartaal van 2015 hebben honderden toestellen hun weg gevonden naar tal van scholen. Het Loket Telefonie voert wekelijks op basisscholen quickscans uit en doorlopen we met de school samen alles op het gebied van telefonie en wat daar een raakvlak mee heeft. Niets wordt aan het toeval overgelaten om verrassingen nadien op zowel technisch als financieel gebied te elimineren.

Zo komen onder andere aan de orde...

- de telefoonlijnen (ook voor alarmering, liften, kindcentra, etc.) - de facturen - de wensen en eisen telefonie - het datanetwerk (waar nodig stemmen we af met de ICT leverancier/afdeling) - de bekabeling

De resultaten vertalen we naar heldere overzichten waarin duidelijk de kosten en besparingen naar voren komen, zodat de school een weloverwogen beslissing kan nemen. De professionele aanpak en persoonlijke aandacht worden bijzonder op prijs gesteld, alsmede het feit we deze voorbereidende advieswerkzaamheden zonder kosten voor de school uitvoeren.

Nadat we de basisscholen in Noord-Brabant hebben benaderd voor eventuele interesse, gaan we met vol enthoudsiasme de basisscholen benaderen in de aangrenzende provincies. Overigens groeit ook het aantal deelnemende scholen uit het voortgezet onderwijs, waarvoor de vaste jaarlijkse bijdrage, ongeacht het aantal toestellen, erg lucratief blijkt te zijn.

Even kort het kernteam van het Loket Telefonie...

- Rob Venema: voorlichting en advies
- Rob Claassens: voorbereiding en realisatie
- Estelle Schoenmakers: loketmanager

Q3 2014

De Praktijk van digitaal telefoneren

Van de scholen die hebben deelgenomen aan de pilots voor digitaal telefoneren (VoIP), zijn de eerste inmiddels ingericht en gereed om over te stappen. De praktijk heeft aangetoond dat de datanetwerken op de scholen wat extra aandacht vragen, maar na de juiste afstemming met de verantwoordelijke ICT-mensen, is technisch alles voor elkaar gekomen.

Zodra ook de bestaande telefoonnummers zijn overgezet (geporteerd), kan het bellen via PrivateCloudVoIP écht van start! 

Q2 2014

Loket Telefonie `loopt warm`

Een belangrijk onderscheidend aspect van PrivateCloudVoIP in de wereld telefonie/VoIP, is het Loket Telefonie. Het loket is ons antwoord op de legio leveranciers met dure verkoopafdelingen, webwinkels, reclames en te weinig oog voor het onderwijs. Een “lean and mean” georganiseerd loket voor de scholen, dat als geen ander weet wat er speelt binnen de scholen in het primair en voorgezet onderwijs.

Het Loket Telefonie is in samenwerking met CastelloServe naar volle tevredenheid vormgegeven en heeft de afgelopen weken zorg gedragen voor een correcte inrichting van de centrale apparatuur en verbindingen. Het loket gaat onverminderd verder met het bezoeken van de op Schoolnet Eindhoven aangesloten scholen voor het geven van voorlichting.

Q2 2014

PrivateCloudVoIP is operationeel!

De centrale VoIP apparatuur is inmiddels geïnstalleerd in de Einhoven Fiber eXchange (EFX), het kloppende hart van ons glasvezelnetwerk. Aanvullend is de koppeling met de publieke telefonieprovider gerealiseerd. Het geheel is uitvoerig getest en succesvol opgeleverd. De samenwerking met de geselecteerde bedrijven TrendsICT en OneCentral is uitstekend verlopen en biedt vertrouwen voor de toekomst. Na alle voorbereidingen is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van PrivateCloudVoIP een feit.

Q2 en Q3 2015

Aflopende contracten met Reggefiber

In het 2e en 3e kwartaal zullen de eerste contracten met Reggefiber voor het Schoolnet Eindhoven aflopen. Er is een brief namens de Stuurgroep Schoolnet Eindhoven i.s.m. de gemeente verzonden voor continuering van de diensten en mogelijke uitbreidingen met een verzoek voor prijsreductie. Een eerste inventarisatie is gemaakt of alle onderwijsinstellingen in Eindhoven een aansluiting hebben voor open glasvezel.

Breedband

  • Snelheid100MB
  • IP adressen (16)20
  • VLAN's (4)10
  • Internet200MB (gezamenlijk)
  • Kosten (€176,00 incl BTW)€1000,00

Mogelijkheden

  • Centralisering100MB
  • VOIP20
  • Live VideoCasting10
  • Samenwerking andere partijen200MB (gezamenlijk)
  • Kosten (€176,00 incl BTW)€1000,00